Sportcardiologie

Het schrikbeeld van elk sportevenement: sporters met acute hartdood. Het Máxima Medisch Centrum beschikt in de regio Eindhoven als het enige ziekenhuis over twee sportcardiologen, te weten dr. Jan Hoogsteen en dr. Hareld Kemps. Dit is uniek in Nederland omdat Nederland slechts zes sportcardiologen telt. Hierdoor ontstaat een regionaal en nationaal unieke bundeling van kennis op het gebied van acute hartdood, topsport en revalidatie van complexe hartpatiënten.

De komende jaren zullen het aantal sporters met hart en vaatziekten sterk toenemen. De behandeling van deze categorie patiënten behoeft een specifieke expertise. Sportcardiologie is een nieuw subspecialisme binnen de cardiologie. De sportcardiologie heeft raakvlakken met diverse andere specialismen zoals sportgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, longgeneeskunde, fysiotherapie en coaching.

De afdeling sportcardiologie is gespecialiseerd in de screening en de behandeling van atleten en recreatieve sporters met hartziekten.
De afdeling heeft specifieke kennis op het gebied van overerfbare hartziekten, ritmestoornissen, coronaire hartziekten en kleplijden in relatie tot inspanning.
Een goed uitgeruste functieafdeling is aanwezig waar diverse onderzoeken kunnen worden verricht. Met name inspanningstesten met zuurstofmeting zijn een belangrijk hulpmiddel bij het sportcardiologisch onderzoek. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de oorzaak van klachten van onbegrepen kortademigheid, afgenomen inspanningstolerantie en pijn op de borst.

Voor diverse vormen van sport worden specifieke revalidatieprogramma's aangeboden die op maat gemaakt worden voor de betreffende sporters.
De afdeling werkt samen met de afdeling sportgeneeskunde onder de vlag van SportMáx in Máxima Medisch Centrum.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Cardiologie
(040) 888 82 00
Eindhoven route 41
Veldhoven route 207

Functie Afdeling Cardiologie
(040) 888 86 80
Eindhoven route 41
Veldhoven route 204

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving