GUCH-polikliniek

In Nederland worden naar schatting jaarlijks ongeveer 1.300 kinderen met een hartafwijking geboren. De prognose en levensverwachting van deze kinderen is de afgelopen jaren sterk verbeterd, met name vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de hart- en vaatchirurgie.

Er is dan ook een groeiend aantal volwassenen in Nederland, die geboren zijn met een aangeboren hartafwijking. We spreken ook wel van Grown Ups with Congenital Heart disease (GUCH).

Veel van deze patiënten hebben in meer of mindere mate restafwijkingen na een eerdere operatie.

De zorg voor GUCH-patiënten vereist dan ook specifieke kennis en ervaring. Daarom bestaan er landelijke afspraken over de concentratie van zorg in 4 gespecialiseerde congenitale hartcentra in Nederland.

Het Maxima Medisch Centrum werkt op dit gebied nauw samen met deze centra. Naast regelmatige patiëntbesprekingen wordt meerdere malen per jaar een gezamenlijk spreekuur georganiseerd waarbij patiënten met een aangeboren hartafwijking worden gezien door de cardioloog van MMC samen met de gespecialiseerde congenitaal cardioloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De cardioloog die dit als aandachtsgebied heeft is mevr. S.H.H. Kuijpers, cardioloog

Ook is er nauwe samenwerking met de kindercardiologen van MMC, met extra aandacht voor de overdracht (transitie) van de kindergeneeskunde naar de volwassenen cardiologie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Cardiologie
(040) 888 82 00
Eindhoven route 41
Veldhoven route 207

Functie Afdeling Cardiologie
(040) 888 86 80
Eindhoven route 41
Veldhoven route 204

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving