Cardiosearch

De afdeling cardiologie van het Máxima Medisch Centrum is betrokken bij veel internationaal cardiologisch wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksactiviteiten van de maatschap cardiologie zijn ondergebracht bij de afdeling Cardiosearch (afgeleid van ‘Cardiologische research’, ofwel cardiologisch wetenschappelijk onderzoek).

In de afgelopen decennia is de overleving van hartziekten sterk toegenomen. Dit is niet alleen te danken aan betere bewustwording bij patiënten (gezondere leefstijl en tijdige signalering van symptomen), maar met name ook door sterk verbeterde behandelingsmethoden. Zo blijken bijvoorbeeld cholesterolverlagende medicijnen een daling te geven van circa 30% op het voorkomen van een eerste of tweede hartinfarct. Bloedverdunners bij bepaalde hartritmestoornissen geven een verminderde kans op het krijgen van een beroerte met ruim 70% en de verschillende medicijnen en behandelingen voor hartfalen geven een verbetering van de levensverwachting met 15-60%.

Deze kennis over de effecten van medicijnen en andere behandelingen komen voort uit grootschalige wetenschappelijke internationale onderzoeken. Om het effect van een bepaalde therapie te weten zijn deze onderzoeken noodzakelijk. Immers, een fabrikant of universitair centrum kan in het laboratorium een therapie ontwikkelen, maar in de praktijk zal moeten blijken of deze therapie ook werkzaam is. Meestal wordt dan een nieuwe behandeling afgezet tegen de oude behandeling en na langere tijd, maanden tot jaren, worden de effecten vergeleken. Deze grootschalige wetenschappelijke studies vinden meestal over de hele wereld plaats en om zo snel mogelijk resultaten te hebben doen specialisten uit tientallen landen mee. De studies voldoen aan zeer strenge eisen, worden geïnitieerd door grote instituten met wereldfaam en worden alvorens van start te gaan in Nederland eerst beoordeeld door Medisch Ethische Toetsing Commissies. Alleen wanneer vaststaat dat een studie aan de hoogste veiligheideisen voldoet, kan ermee worden gestart. Vaak verlenen duizenden patiënten hun medewerking. Op deze manier wordt de behandeling van hartziekten steeds beter, moderner en ‘evidence based’, dat wil zeggen dat de therapie gebaseerd is op grondig wetenschappelijk bewijs.

Nederland is op onderzoeksgebied een van de actieve landen. De afdeling cardiologie van het Máxima Medisch Centrum is betrokken bij veel internationaal cardiologisch wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksactiviteiten van de maatschap cardiologie zijn ondergebracht bij de afdeling Cardiosearch (afgeleid van ‘Cardiologische research’, ofwel cardiologisch wetenschappelijk onderzoek). Deze afdeling heeft in de afgelopen decennia met medewerking van vele honderden patiënten een bijdrage geleverd aan het evalueren van nieuwe medicijnen. Veel van deze onderzoeken hebben de landelijke en internationale pers gehaald.

Alle cardiologen van het Máxima Medisch Centrum zijn actief betrokken bij deze wetenschappelijke activiteiten. De cardiologen De Nooijer, Theunissen en Thijssen hebben de dagelijkse leiding. Tegelijkertijd lopen er 5-10 verschillende onderzoeken. Op dit moment zijn we actief betrokken bij onderzoek naar drie nieuwe medicijnen bij een acuut en dreigend hartinfarct, één nieuw medicijn bij hartfalen, twee nieuwe medicijnen voor de hartritmestoornis atriumfibrilleren en twee nieuwe medicijnen voor stabiele angina pectoris.

Om als patiënt mee te kunnen doen aan dergelijk onderzoek zijn er strenge selectiecriteria. De te testen groepen moeten onderling goed vergelijkbaar zijn en bijvoorbeeld zwangeren worden niet toegelaten. Indien een van onze patiënten voor een studie in aanmerking komt, wordt hij/zij benaderd. Vele patiënten zijn de nauwgezette begeleiding tijdens zo’n studie periode gaan waarderen. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. Alleen dankzij de medewerking van deze patiënten worden cardiologische behandelingen steeds beter en is de levensverwachting van alle hartpatiënten de laatste decennia enorm verbeterd.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Cardiologie
(040) 888 82 00
Eindhoven route 41
Veldhoven route 207

Functie Afdeling Cardiologie
(040) 888 86 80
Eindhoven route 41
Veldhoven route 204

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving