donderdag 2 oktober 2014 Vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant slaan de handen ineen met Netwerk Boezemfibrilleren

Nog betere behandeling voor patiënten met hartritmestoornissen

 

Vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant slaan de handen ineen om patiënten met hartritmestoornissen nog beter te kunnen behandelen. Het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis starten daarom 1 oktober het Netwerk Boezemfibrilleren. In alle vier de ziekenhuizen komt hiervoor een speciale boezemfibrillatie-poli. De cardiologen willen zo optimaal garant kunnen staan voor de kwaliteit van zorg in de regio Zuidoost Brabant. Een project met een dergelijke regionale aanpak is uniek in Nederland.

 

Boezemfibrilleren is één van de meest voorkomende aandoeningen aan het hart. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de zorg voor patiënten met hartritmestoornissen dusdanig complex is dat deze soms varieert. Dit kan gevolgen hebben voor de behandelresultaten van de patiënt.

 

Bij de vier speciale boezemfibrillatie-poli’s volgen alle patiënten hetzelfde zorgpad, wordt gedocumenteerd wat de risicoscores van de patiënt zijn en worden waar nodig behandeling middels een catheter of hartchirurgie aangeboden. Uiteraard houden de specialisten van de deelnemende ziekenhuizen onderling goed contact om het kwaliteitsniveau te waarborgen en kennis te delen. Op deze manier werken de deelnemende ziekenhuizen aan een efficiënter zorgtraject en willen zij het aantal ziekenhuisopnames voor patiënten met boezemfibrilleren beperken.

 

Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met boezemfibrilleren goed te kunnen volgen worden de resultaten van de behandeling gestructureerd geëvalueerd. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van de uitkomstindicatoren zoals die zijn vastgesteld binnen Meetbaar Beter, een landelijk kwaliteitsinitiatief van hartcentra. Het Netwerk Boezemfibrilleren zal bovendien wetenschappelijk geëvalueerd worden.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Cardiologie
(040) 888 82 00
Eindhoven route 41
Veldhoven route 207

Functie Afdeling Cardiologie
(040) 888 86 80
Eindhoven route 41
Veldhoven route 204

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving