maandag 4 februari 2013 Hartpatiënten revalideren thuis met de telefoon

1 februari 2013

Ruim negentig hartpatiënten doen dit jaar mee aan een onderzoek waarbij ze thuis revalideren met behulp van internet en telefonische coaching. Dit onderzoeksproject, FIT@Home, dat wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC en de afdeling Cardiologie van het Máxima Medisch Centrum, begint eind januari.
 
Hartrevalidatie is de zorg die wordt aangeboden aan patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest voor een hartinfarct of voor een acute behandeling aan het hart (bijvoorbeeld dotteren of een bypassoperatie). Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is fysieke training, die bestaat uit 12 tot 24 groepssessies op de polikliniek van het ziekenhuis. Een groot deel van de patiënten neemt echter niet deel aan die training of stopt er voortijdig mee, omdat ze hun werk willen hervatten, niet willen trainen in een groep of de reistijd naar het ziekenhuis te lang vinden. Thuis trainen zou in deze gevallen een goed alternatief zijn. Bovendien vervallen veel patiënten na de hartrevalidatie in een inactieve leefstijl, waardoor er een risico op nieuwe hartproblemen ontstaat. De verwachting is dat patiënten wel actief blijven bewegen als zij in hun eigen omgeving kunnen revalideren.
 
Het doel van het FIT@Home-project is een (kosten-)effectief thuistrainingsprogramma te ontwikkelen voor hartpatiënten. Patiënten krijgen een individueel trainingsprogramma aangeboden met gedetailleerde uitleg over mogelijkheden om thuis te trainen en een hartslagmeter om de trainingsintensiteit te bepalen. Gedurende 12 weken krijgen ze telefonische begeleiding door een fysiotherapeut die via internet inzage heeft in de gegevens van de hartslagmeter. Van de behandeling is al bekend dat deze even veilig en (op korte termijn) even effectief is als poliklinische hartrevalidatie. In dit onderzoek wordt bepaald of patiënten die thuis trainen na een jaar nog steeds een actievere levensstijl hebben dan patiënten die trainen op de polikliniek.
 
Het FIT@Home-project heeft een subsidie gekregen van het ZonMw Doelmatigheidsprogramma. Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC, de afdeling Cardiologie van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, de Technische Universiteit Eindhoven en Philips Research.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Cardiologie
(040) 888 82 00
Eindhoven route 41
Veldhoven route 207

Functie Afdeling Cardiologie
(040) 888 86 80
Eindhoven route 41
Veldhoven route 204

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving